reede, 17. aprill 2015

MÕNINGAID MÕTTEID BIOTSENTRISMIST.

Siinkohal on VAID ühest teaduslikumast raamatust mõningad lühikesed väljavõtted selles, et maailma ei saa võtta vaid ühe raamatu, loengu või filosoofia ehk maailmavaate põhjal. Maailma saab võtta laiemalt. Minu areng ja uurimused on hästi mitmekülgsed ja mitmetest allikatest. Üllatuseks olen kohanud sarnaseid arutelusid ka täiesti erinevatest allikatest ja lausa igapäevastest kohtadest. Ma olen aru saanud, et oma maailmapilti saab kujundada nii - teaduslikuma raamatu, ilukirjanduslike raamatute kui ka komöödiliste lugude baasil.  Näiteks; samu asju saab lugeda Biotsentrismi raamatust, Isaac Asimovi ulmesarjast „Asum“, kui ka lihtsast telelavastusest „Pisuhänd“. Filosoofiaid saab lugeda Piiblist, Robinson Crusoe, Tõe ja Õiguse või siis Anna Karenina raamatust. Igaüks lahkab neist lugudest tõdesid – oma moodi.     

1.       Maailmavaadet, milles universumi mõistmise aluseks on  elu  ja teadvus, nimetatakse  biotsentrismiks.
2.       Ainsad asjad mida me tajume, on meie tajud.
3.       Bioloog püüab ühendada olemasolevaid  eluta looduse ja eluslooduse teooriad.
4.       Nähtamatud dimensioonid asuvad kõikjal ( mõnes teoorias on neid isegi kuni 100) ning mõned asetseva igas ruumipunktis.
5.       Biotsentrismis;  inimloomast vaatleja loob reaalsuse, mitte vastupidi.
6.       Kuulmine. Õhuvõnked iseenesest ei sisalda mingisugust heli. Kuuleme vaid võnkeid 20 – 20000 hertsi. Heli tajumiseks on vaja vaatlejat, kõrva ja aju, kui ka piisavalt suurt õhu võnkumist.
7.       Nägemine. Nähtamatud elektromagnetlained, mis tabavad silma võrkkesta ja nende võngete lainepikkus juhtub olema 400-700 nanomeetrit. Lained stimuleerivad 8 miljonit silma võrkkesta rakku ja elektriline impulss edastub naaber neuronile kiirusega 400 km/h. Pole olemas „eredat kollast valgust“, mis asub „kuskil seal“, parimal juhul on olemas nähtamatu elektromagnetosakeste voog. Kas vikerkaart on olemas kui ei ole vaatlejat – ei ole, on olemas lugematu hulk potentsiaalseid vikerkaari.
8.       Kompimine. Me ei puutu kokku teise ainega, sest keha aatomite väliskihil on negatiivselt laetud elektronid, need tõukuvad ja selle toimel me vaid tunneme teise pinna tõukuvat jõudu.
9.       Neurobioloogia  püüab ühendada valdkondi nagu; füsioloogia, biokeemia, histoloogia, anatoomia ning elektromikroskoopia.
10.   Igal olendil on universum – tema enda universum.
11.   Mõned inimesed võivad arvata, et on kaks maailma – üks, mis asub „kusagil seal“, ja teine, mille närvisüsteem loob ajus.
12.   Absoluutselt kõik vormid on tekkinud mingil ajahetkel ning lõpuks kadunud – isegi mäed.
13.   Aju elektrokeemilised ühendused, milles närviimpulsid liiguvad kiirusega 380 km/h, juhivad otsuste tegemist nii kiiresti, et me pole isegi sellest teadlikud. Aju ja meel toimivad täiesti iseseisvalt ega vaja meie sekkumist.  Kontrollitavus on suuresti pettekujutlus.
14.   Kui oled välistanud võimatu, siis see mis alles jääb – ükskõik kui ebatõenäoline see ka ei tundu – peab olema tõde.
15.   Tegelikult on aegruum vaid matemaatiline väljamõeldis, mille spetsiifiline otstarve on aidata meil kirjeldada kehade liikumist.
16.   Hoolimata vaatleja  kesksest rollist kvantteoorias – vaatleja mõjutab aegruumi kui isegi aine omadusi, arvavad mõned teadlased endiselt, et vaatleja on vaid tülikas mõiste ja mitte midagi tegelikku.
17.   Näiliselt vastuolulised kvantnähtused – koos kõikide isiklike valikutega, mida me enda arvates ei teinud – eksisteerivad loendamatutes paralleeluniversumites.
18.   Kuuekümnendate lõpuks selgus, et kui Suur Pauk oleks olnud vaid ühe miljondiku võrra tugevam, siis universum oleks paisunud liiga kiiresti selleks, et tähed ja universumid oleksid saanud tekkida.
19.   Maagiline number „Pii“, mida inimene näeb, kuid ei mõista.
20.   Universum on ilmselgelt kavandatud eesmärgiga tekitada ja säilitada vaatlejaid. Vaatlejad on vajalikud universumi tekkimiseks ja seega täpselt häälestatud.
21.   Nüüdisaegne teadus palub meil uskuda: et terve universum, peenhäälestatud meie eksistentsiks, tekkis täielikust tühjusest. Milline terve mõistusega inimene nõustuks sellise väitega, kuidas 14 miljardi aasta jooksul tekkis sada triljon korda triljon korda triljon korda triljon jne. tonni ainet – eimillestki??
22.   Aja mõistet pole enamuses tarvis – välja arvatud siis, kui räägime muutumisest, näiteks kiirendusest.
23.   Entroopia – protsess, mille käigus suurem korrastus muutub väiksemaks korrastuseks.
24.   Aeg on ruumiliste seisundite sisemine summa. Kui mõõdame seda teaduslike instrumentidega, nimetatakse seda kiiruseks. Ruumi võib defineerida kui asendit – kui seiskunud kaadrit. Väljend „liikumine läbi ruumi“ on järelikult oksüümoron, vastandlike mõistete ühendamine.
25.   Relatiivsus teooriast – kiiruse juures, mis moodustab valguse kiirusest 98%, liigub aeg kaks korda aeglasemalt. 99% juures on tavapärasest aja kiirusest alles vaid seitsmendik. Kui keegi suudaks reisida täpselt valguse kiirusel, leiaks ta end korraga igast universumi punktist.
26.   Kellad on rütmilised seadmed, aeg aga, vaid lihtsalt sündmuste võrdlemine. Püüdes leida probleemile lahendust, on inimesed leiutanud aatom kellad, milles tseesiumituum säilitab spetsiifilise spinnseisundi ainult siis, kui seda läbib elektromagnetkiirgus, mis võngub täpselt sagedusega 9 192 631 770 hertsi. Alati on tegu sündmusega, mida ei tohiks segi ajada sõnaga – aeg.
27.   Teadus ei suuda selgitada, miks me olema elus just praegu.
28.   Praegu on meil kasutada ainult loogika, kuid peaksime siiski suutma näha, et eraldiseisvate objektide eksisteerimine ruumis eeldab, et iga asi kõigepealt tuvastatakse ja eristatakse ning loodud korrapära kinnistatakse mõistusesse.
29.   Nüüdseks oleme tutvunud mitme nähtuse ja protsessiga, mis viitavad sellele, et meie ettekujutus ruumist on vale. 1. Tühi ruum pole tühi. 2. Objektidevahelised kaugused saavad muunduda ja muunduvadki sõltuvalt mitmesugustest tingimustest. Järelikult pole ükskõik millise kahe asja vaheline kaugus lõplikult määratud. 3. Kvantteooria tekitab tõsise kahtluse, kas isegi teineteisest väga kaugel asuvad objektid on üldsegi eraldatud. 4. Me tajume objektidevahelisi eraldusjooni ainult sellepärast, et olema õppinud tõmbama piire, ning see harjumus on kujunenud meie keele ja tavade mõjul. 
30.   Aastast 1997 on tehtud põimitud osakestega eksperimente, mis on muutnud kaheldavaks ruumi olemuse ning tekitanud küsimuse, mida need katsetulemused tähendavad. Tegelikult on ainult kaks varianti.  Üks osake saadab teisele infot valguse kiirusest kiiremini – lõpmatu kiirusega – ning teeb seda viisil, mida me üldse ei mõista, või tegelikult polegi osakesed eraldatud. Teise variandi järgi on osakesed kontaktis, isegi kui tundub, et nende vahel on lõpmatult suur tühi ruum. Need eksperimendid annavad meile veel materjali, et teha teaduslik järeldus, et ruum on illusioon.
31.   Füüsik John Wheeler pakkus välja antroopsusprintsiibi:  vaatlejad on vajalikud universumi tekkimiseks. 

Universumikäsitlus klassikalises teaduses.
Kõik algas 13,7 miljardit aastat tagasi, kui terve universum materialiseerus tühjusest. Universum on sellest ajast alates paisunud, alguses kiiresti, siis aeglasemalt. Seitse miljardit aastat tagasi hakkas paisumine uuesti kiirenema tundmatu tõukejõu tõttu, mis on ühtlasi universumi peamine koostisosa. Kõik struktuurid ja sündmused on tekkinud täiseti juhuslikult, arvestades nelja fundamentaalset jõudu ning paljusid parameetreid ja konstante, nagu näiteks gravitatsioon. Elu tekkis 3,9 miljardi aasta eest Maal ning võimalik,  et ka mujal, kuid see pole teada. Ka elu tekkis molekulide juhuslike põrkumiste tulemusena, mis on oma korda ühe või mitme elemendi kombinatsioonid 92-st elemendist. Teadvus ehk teadlikkus tekkis teatud hetkel elusorganismidel ning see juhtus viisil, mis on siiani teadmata. 

 Klassikalise teaduse vastused alusküsimustele.
1.       Kuidas toimus Suur Pauk?     Pole teada.
2.       Mis oli Suur Pauk?    Pole teada.
3.       Kas midagi(kui üldse midagi) eksisteeris enne Suurt Pauku?  Pole teada.
4.       Mis on tumeenergia ehk universumi põhilise koostisosa olemus?   Pole teada.
5.       Mis on tumeaine ehk teise kõige levinuma koostisosa olemus?  Pole teada.
6.       Kuidas tekkis elu?   Pole teada.
7.       Kuidas tekkis teadvus?   Pole teada.
8.       Mis on teadvuse olemus?   Pole teada.
9.       Milline on universumi käekäik; kas see jätkab paisumist?   Tundub, et jah.
10.   Miks on konstandid just niisugused, nagu need on?   Pole teada.
11.   Miks on fundamentaalseid jõudusid täpselt neli?   Pole teada.
12.   Kas elu jätkub pärast keha suremist?   Pole teada.
13.   Millises raamatus on parimad vastused?    Sellist ühte raamatut pole.
Lääne religioonide vastused alusküsimustele.
1.       Kuidas tekkis Jumal?   Pole teada.
2.       Kas Jumal on igavene?   Jah.
3.       Mida arvata teaduse püüdlusest seletada põhilist küsimust (nt. Mis oli enne Suurt Pauku)
Pole spirituaalselt oluline; Jumal on kõige looja.
4.       Mis on teadvuse olemus?  Seda ei arutata ealeski, pole teada.
5.       Kas elu jätkub pärast keha suremist?  Jah. 

Idamaiste usundite vastused alusküsimustele.
1.       Mis oli Suur Pauk?  Pole oluline. Aega ei eksisteeri, universum on igavene.
2.       Mis on teadvuse olemus?   Seda pole võimalik mõista loogika kaudu.
3.       Kas elu jätkub pärast keha suremist?   Jah. 

Panen siia juurde selgituse, minu ühe lemmikkirjaniku ja teadlase Isaac Asimovi raamatust.

  Skeptik – ma tunnistan ainult seda, mida olen sunnitud põhjendatult usaldusväärsete tõendite varal tunnistama, ja pean seda tunnistust ajutiseks kuni uute tõendite ilmumiseni.
Ja minu enda töötluse samast selgitusest.

 Skeptik-eitaja  – ma tunnistan ainult seda, mida olen sunnitud põhjendatult usaldusväärsete tõendite varal tunnistama, ja ei muuda seda tunnistust - isegi uute tõendite ilmumisel.   

Loetlen siin mõningaid samasuguseid juhuslikke mõtteid ULMEraamatust. Ulme peaks teoreetiliselt tähendama seda, et see on väljamõeldis, unistus, fantaasia ja absoluutselt ebareaalne ehk meie planeedi väline. Kuigi kogu kirjeldus seda ka on ehk siis hoopis kuskil mujal ja hoopis teises ajas. Miks aga kogu see raamatu sari kirjeldab mulle väga tuttavaid asju. Kirjanik ehk siis TAVALINE INIMENE ei saa kirjeldada midagi endast väljastpoolt. Ta kirjeldab kõike seda, mis tuleb TEMA  seest. Nii me praegu teame ja kui mingid teadmised lisanduvad, siis ma võtan neid pidevalt arvesse ja lisan oma tekstidesse.     

ASIMOVI     ASUM
 1. Hüperruum – kujuteldamatu regioon, mis ei olnud ei ruum ega aeg, mateeria ega energia, miski ega mittemiski, selles saab läbida terve Galaktika piki suunas kahe kõrvuti seisva ajahetke intervalli vältel.
 2. Lapsikus on  mehe juures peaaegu niisama loomulik nagu lapse juures.
 3. Teaduslik tõde seisab väljaspool lojaalsust ja ebalojaalsust.
 4. Tõde peab olema selgem, vähem müstiline ja rohkem mõistusega võetav.
 5. Energia ülekande füüsika, mida me tunneme termodünaamikana, on juba inimajaloo müstilistest aegadest peale olnud selge ja tõene.   (kui vana on planeedi Maa ajalugu?)
 6. Planeeditäie inimeste psühhoajalooline hoiak sisaldab eneses tohutut inertsi.
 7. Impeeriumi huku kutsub esile kasvav bürokraatia, üha vähenev initsiatiiv, seisuste kinni külmutamine, teabehuvi hukkamõist – sada muud faktorit.
 8. Ühiskondliku korra hävimisega puruneb teadus miljoneiks kildudeks. Üksikisikud teavad äärmiselt palju pisitahke kogu teabest. Kuid nad jäävad abituteks ja üksikute killukestena võetuna on teave kasutu. Teave kaotab tähenduse, teda ei anta edasi. Põlvkondade vaheldudes läheb see hoopis kaotsi.    (mis on kirjas Egiptuse hauakambrite seintel? Minul ei lubatud neid kirjutisi filmida, seal)
 9. Ükski neist kvadriljonitest praegu kõigis Galaktika tähesüsteemides elavaist ei ole elus saja aasta pärast.     (mis on elu ja elu mõte?) ; (kas Asimov teadis neist)
 10. Poliitiku loogika. Kui poliitiku jutust maha kriipsutada tähenduseta märkused, ähmane sõnamulin, kasutud määrangud ja üksteisele vasturääkivad tekstid – lühidalt, kogu mee moka peale määrimine ja sõnadega laveerimine – siis selgub, et järele ei jää praktiliselt mitte midagi –  null.     (mis on valimised?)
 11. Vägivald on asjatundmatutele viimane väljapääs.  (mis toimub Ukrainas?)
 12. Te olete teinud preestrite ja keeruka, mõttetute rituaalide hierarhia ja teinud sellest poolusundi, poolloba. Meie teadus on kui teatavat liiki maagiline nõiakunst. (mis on kaaperdatud teadus?)
 13. Tasub olla silmnähtavalt mõistetav, eriti, kui teid peetakse kavalaks.
 14. Me läheme edasi pimesi – ja seetõttu õigesti - vastavalt massipsühholoogia seadustele, kui igasugune alternatiiv puudub, jääb alles ainult üks arengusuund , siis ongi kriis.
 15. „Ärge kunagi laske end oma moraalikoodeksist segada, kui teete seda, mida peate õigeks.“
 16. Üks viis kuidas suurendada julgeolekut, on moodustada religiooni abiga vaos hoitav kaubandusimpeerium.
 17. „Ma olen haritud mees, sir, ja loodan, et valgustatud. Meie religioossete kommete täissügavus, rohkem rituaalses kui eetilises mõttes, on masside jaoks.“  (mis on religioon?)
 18. „Kui hinnang puhtuse kohta sõltub neist, kes on enim huvitatud, et see oleks ehe.“
 19. „Edu saavutamiseks ei piisa plaanide tegemisest, tuleb osata ka improviseerida.“
 20. Vabariik – mille valitsejal on kõik monarhi tunnused, välja arvatud nimetus. See tõttu naudib see tavalist despotismi, mida ei piira ka need kaks mõõdukusele mõjuvat tingimust, mis on omane seaduslikule monarhiale: kuninglik „au“ ja õukonna etikett.  (mis on demokraatia?)
 21. Vabakaubandus – on asju, mida teil on ja mida meie vajame, ja asju, mida meil on ja mida vajate teie ning mille religioon on – raha.     (mis on fiktiivsed korporatsioonid).
 22. Kahekümne viie, esimese järgu planeedi füüsikaliste ressursside ammendamine võtab palju aega.     (mis on planeet Maa?)
 23. Võiks nende tegevust nimetada võitlemiseks või piraatluseks…,  kes on armuline mõrvates, rüüstates, röövides.   (mis on äri?)
 24. Praegusel mandumisajastul pole moes olla teadlane.
 25. Teie ja teie bandiidist isa ja piraadist vanaisa, olete igatahes juba küllalt kaua meie verd imenud.      (kes on J.P.Morgan??)
 26. Ükskõik missugust usul ja emotsioonidel põhinevat dogmat on ohtlik kasutada teiste vastu, sest peaaegu võimatu on garanteerida, et see ei pöördu kunagi selle kasutaja enese vastu. (mis on karmavõlg?)
 27. Üks auahne mees, kasutab religiooni jõudu pigem meie vastu kui meie poolt.
 28. Pooled vana-aja lugudest on nagunii väljamõeldised. Isegi rohkem kui pooled.
 29. Õnnetuseks kipub ebateadlik rahvas haritust sageli nõidumisega segi ajama ja armuasjad paistavad olevat see eluvaldkond, mis kõige rohkem võluri abi vajab.
 30. „Ajad teevad inimese.“
 31. Universumi Lord ja valuliku ning diagnoosimatu haiguse käes vaevleja. Inimelu kummaliste väänete järgi ei välista need kaks asjaolu teineteist ega ole eriti ühitamatud.
 32. „Iga lurjus, kes oskab lugeda arstiteaduslikku raamatut, kasutab mind katsejänesena oma hädiste eksperimentide tarbeks“.
 33. Näib, et pole enam säilinud kahejalgset, kes suudaks uurida haigust oma silmade ees, neidsamu silmi kasutades ja suudaks lugeda pulsilööke.  (mis on kaaperdatud meditsiin?)
 34. Mis sest, kui võitja haarab võimu. Nagunii, viis või kuus täissöönud logaskit valitsevad tavaliselt ühte planeeti. Kindel on see, et mõned saavad surma ja teised maksavad mõnda aega kõrgemaid makse. Kuid pika peale olukord korraldub iseenesest ja käib maha. Siis on jälle endine olukord, ainult erineva viie või kuue logardiga eesotsas. Nad koorivad mind ja minusuguseid.
 35. Mis näib silmnähtavalt ja ilmselt õige, osutub tegelikult valeks.
 36. Imperaatori soosingut võita on võimalik üksnes tema kaudu ja ainus tee tema juurde on, nurjatuste kaudu.
 37. Saladusi. Neil on raamatuid, vanu raamatuid – nii vanu, et nende keelt tunnevad ainult üksikud tippmehed, kuid saladused on rüütatud rituaali ja religiooni looriga ja keegi ei tohi neid kasutada.   (mis on vabamüürlus??)
 38. Impeeriumi süda – sellel on üks funktsioon – administreerimine; üks eesmärk –  valitsemine; ja üks toodangu produkt – seadus.   (mis on riigikogu?)
 39. Psühhoajaloolise teadusega võrreldes on sõnad üsna kesine aseaine, võrreldes matemaatilistele võrranditele.
 40. Mida suurem edu, seda kindlam ebaõnnestumine.
 41. Kui ajalugu tõtt räägib, siis laguneb maailm kolme haiguse käes: inerts, despotism ja universumi kaupade väärjaotus.
 42. Meie valitsev klass tunneb ainult ühte seadust: ei mingit muutust. Despotism.     Nad tunnevad ühte reeglit: vägivald. Hüvede valesti jaotamine.   Nad tunnevad ainult ühte iha: hoida, mis neile kuulub.      „Sel ajal kui teised nälgivad“.
 43. Parim ja mõjusaim tänu on see, mis tühjades fraasides ei aurustu.
 44. Raport, mis käib läbi rohkem kui kahekümne ametniku käest, jõuab teieni ja keerleb siis allapoole läbi veel oma kahekümne. Tore on, kui seal ei ole midagi, mida te tahaksite saladuses hoida.
 45. Kolme tüüpi teadlikke inimesi. Esiteks need, kes teadsid vähe ja oli väga enesekindlad ning neid inimesi on enamuses. Teiseks on need, kes teadsid pisut rohkem ja olid vähem enesekindlad. Ja viimased olid need väga vähesed, kes teadsid küllalt palju ega olnud üldse enesekindlad.
 46. Uneperioodil olete te vabad.
 47. Usku ei saa vähema kui ülisuure šokiga kõigutada, millisel juhul on tagajärjeks küllalt täielik vaimne lõhestumine. Kergemail juhtudel – hüsteeria, haiguslik ebakindlusetunne. Kaugele arenenud juhtudel – hullumeelsus ja enesetapp.
 48.  „Ära kunagi tee midagi, mida sa ei pea tegema, ja kui pead tegema - siis kõhkle.“
 49. „Tsivilisatsiooni areng tähendab privaatsuse piiramist.“
 50. „Antroopsusprintsiip“. Vaatleja mõjutab vaadeldavaid sündmusi kas vaatlemise enda kaudu või sellega, et ta üldse vaatlusi teeb.  (mis on „kahe pilu katse“ ehk biotsentrism!!!!!!!).
Ja nüüd kujutage ette „kokkusattumust“ -  antroopsusprintsiibist. 
 Biotsentrismi  raamatu definitsioon eespool punkt 31 ja Isaac Asimovi  „juturaamat“  „Asum“  punkt 50 -  vastavad sõnasõnalt. Kummalisus seisneb selles, et Asimov kirjeldas seda oma raamatus aastal 1950, olles ise sealjuures 30 aastane. Ta läks esimesse kõrgkooli 15 aastaselt, lõpetas selle 19 aastaselt. Oli mitmekordne professor ja kirjutas elu jooksul 500 raamatut.
Biotsentrismi kirjutasid füüsik ja bioloog;  Rober Lanza ja Bob Berman aastal 2009.  
Sama ka telelavastusest „Pisuhänd“.  Nad kõik on loonud endale ise - oma raamatu. Nad ise on loonud oma „Pisuhänna“.
Peale selle termini on neis kahes raamatus veel hulgaliselt sarnasusi. Biotsemtrismi punkt 30 ehk põimitud osakeste katsetused ja järeldused kattuvad vägagi Asimovi GAIA ja GALAXIA teooriatega.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar